Élet-univerzalista vallási és társadalmi rendszer

v.1, 2015. október 23.

Nem tetszik a jelenlegi rendszer? Akkor csináljunk egy valóban jót, jó célokkal, és foglalkozzunk minden olyannal, ami valóban fontos, és akkor lehet jobb a világ.
Az élet-univerzalizmus iskola és önképzőkör is egyben, és a legjobb út keresése és megtalálása, ahol a vezérfonal a logika, és a valóság megismerése és a pontos ismerete.
Az élet-univerzalizmus a távol-keleti vallásokhoz és filozófiákhoz áll közel, nem a közel-keletiekhez (nem az ábrahámi, sivatagi vallásokhoz).
Az élet-univerzalizmus legnagyobb és legjobb célja az emberi szintről a félisteni szinten át az isteni szintre való eljutás; az isteni szint elérése az anyagi világban. A többi a rész-célok, az alapozás és a haladás, és ebben alap-elvárás az, hogy az emberi fajnak a haladása, fejlődése során mindvégig fenn kell maradnia.
Egy fontos elérendő részcél: áttérés a ragadozó, parazita rendszerről és életformáról az együttműködő és békében egymás mellett élni tudóra, és nyer-nyer helyzetűre, mert a már elért, és a további technikai civilizációban a pusztítás hatásfoka olyan nagy, hogy konfliktusok, háborúk esetén elegendő az emberi faj kipusztulásához (a technikai baleseteket még nem is említve).
Fontos a gondolkodás, a túlélés, az ellenállás minden eltérítő hatásnak, és a megfelelő arányú szaporodás, és az egész rendszert illetően az optimumkeresés és a megtalálás.
A legkedvezőtlenebb körülmények között is helyt kell állni.
Az energia és az életidő fogy, és véges; ne pazaroljuk el lényegtelen dolgokra. Dolgozzunk keményen a céljainkért, és legyünk szerények.
A széles körű javulás sokak által, és több generáción át érhető el.
Amikor már megvan a mennyiség, és bőven, akkor a cél a minőség: 0 ragadozás, 0 élősködés, 0 bűnözés, 0 kártékonyság. Az elérés módját illetően, zéró toleranciával; ha többféle módon is lehet, akkor Gandhi elve szerint, a rendelkezésre álló legjobb módon: amilyen a mód, olyan a végkimenetel.
A kapcsolatokat illetően, a hasonló a hasonlóhoz, az egymáshoz illő kör, és körök a jók; a kellően hasonló erkölcsi és szellemi szint legyen meg (és, másodsorban, a testalkat, a külső) máskülönben nem lesz jó, a különbözőségek, egyenetlenségek, konfliktusok miatt. Összeillő és egymáshoz csiszolódó fogaskerekek, vagy egymást szétmaró és leamortizáló fogaskerekek esete van? Optimális a kapcsolat? Vagy kompromisszum? A határeseten belül vagy kívül?
Az életidő véges, a lehetséges tevékenységek köre viszont kvázi-végtelen, tehát szükséges az életidő helyes felhasználása és beosztása, és ehhez fontossági sorrend, kategóriák felállítása, úgymint elsőrangú, tizedrangú, századrangú, ezredrangú dolgok.
Az egészséges lélek
Széppé teszi az embert.
Ha egészségesek a lelkek,
Összhang lesz a házban.
Az otthonok összhangja
Rendet teremt a hazában,
S ha az országokban harmónia van,
Béke köszönt a világra.

/ kínai közmondás nyomán /
Fontos a megfelelőségek megléte, úm.: 1.) a megfelelő foglalkozás, ami a vágyaidnak és a képességeidnek megfelel, és a társadalom számára hasznos; 2.) a megfelelő kis- és nagyfőnökök, vezetők; 3.) a megfelelő, egymáshoz illő pár; 4.) gyerekek; 5.) a megfelelő helyen levés; 6.) a megfelelő anyagi helyzet; 7.) a megfelelő egészség, és a megőrzése; 8.) a megfelelő emberi környezet; 9.) a megfelelő természeti környezet (ami nem leamortizáló, károsító, életrövidítő, és nem is elkényelmesítő, visszafejlesztő); 10.) megfelelő életkörülmények, és életérzés; 11.) megfelelő értelmes életcél, és hogy mit hagytál az utókorra – pl. jól nevelt gyerekeket, jó és járható szellemi utat.; 12.) megfelelő vallásis és társadalmi rendszer.
Jól gondold meg, hogy mire vágysz, mert valószínűleg eléred, megkapod. Valamint, ha hibás a cselekvés, nem azt éri el az illető, amit akart, és jobb lett volna, ha cselekvés helyett inkább tovább gondolkodik.

A továbbiak: http://life-univ.com (vagy life-univ.org, .net)