Élet-univerzalizmus (Béta, 2008)
Frissítve:
2008. 08. 19.

Az Univerzumról, és a dolgairól történő 35 évnyi gondolkodás után, és mert az elérendő cél vonatkozásában 2004-től már élet-univerzalista rendszerben gondolkodom, eljött az ideje a rendszer megvalósításának.
A terv már megvan, az építkezés is elkezdődött – és a hét hat napján, illetve amikor Internet-közelben vagyok, dolgozok rajta, adom hozzá az elemeit, és keresem a megfelelő embereket – mivel a rendszer csak a résztvevő emberek arányában tud növekedni, a magból fa elvnek megfelelően.

Az életbarát világrendszer - minden, ami fontos

Az élet-univerzalizmus projektekből épül fel, és maga is egy projekt: a többi rész-projekt szülője – amely projektek között lehetnek nyitott projektek is, amelyekhez nem kell élet-univerzalistának lenni, csak az adott projekttel egyetérteni.Útiterv (roadmap)

Béta (Teszter):    2009 május 9-ig
Start (Gyakorlat): 2009 május 10-től

2008. őszi program:
Az aktuális (és kb. végleges) honlap-kialakítás:
3 kategória ezen a honlapon:
1. Központi (globális) webhely, csak angolul; az élet-univerzalista elvek és rendszer, és az egyes országok legfontosabb megoldatlan (társadalmi, természeti, technikai) problémái röviden, és a megoldási javaslatok.
(Döntési pozíció, és eszközök hiányában először hobby, aztán lobby, aztán politikus.)
2. Nemzeti webhelyek linkje (országos szint, és ide becsatlakozva a többi, megyék, városok, települések).
3. Az alapító otthona a neten (blog, és a régebbi dolgok).

A 2008-as évben ezek az elemek lesznek megvalósítva:
1. Globális rész: az élet-univerzalista rendszer elméleti leírása (célja, világképe, logikai és szervezeti struktúrája magyarul, és valamilyen formában angolul is).
2. Országos rész: felhívás a semleges és független Magyarországért (az élet-univerzalista elvekkel összhangban).
3. Országos rész: felhívás a fennmaradáshoz szükséges népszaporulati politika megvalósítására (1, 2 gyermekes családmodell helyett 3, 4 gyermekes).
4. Globális és országos rész: érdemes elolvasni (ajánlott, vagy „kötelező” olvasmányok).

2009: Esetleg suliteszt, (mint az oktatási rovat része, vagy más megoldásként).

2008. végére lényegében az összes külsős tevékenységemet beszüntetem, mint például:
a létező pártok, és egyéb politikai csoportok dolgaiban való részvétel (évente összesen csak 4 külsős rendezvényen fogok részt venni, az előforduló, százas nagyságrendű szériából);
az élet-univerzalizmushoz nem közvetlenül kapcsolódó webfejlesztés és karbantartás;
az élet-univerzalizmushoz nem közvetlenül kapcsolódó fordítások, a cforms kivételével (ez marad, mint hobby, és mint használatban lévő eszköz).
A már nem folytatott eddigi dolgok archiválva lesznek „az alapító otthona a neten” részben.

A béta fázisban az elmélet kipróbálása, tesztelése történik kis közösségekben, hogy tudható legyen, minden az elgondolásoknak megfelelően működik-e, illetve, hogy az optimumkeresésben a gyakorlatot az elmélettel összevetve, hol kell esetleg változtatni.

Start: a tesztelt, és megfelelőnek talált rendszer útjára indulhat a globális faluban (de először Magyarországon).Az élet-unviverzalizmusról, röviden

Az élet-univerzalizmus célja a minél magasabb szintű szellemi-anyagi életformák elérése, a félisteni szinten át az isteniig, és a körforgóan egymásba illeszkedő rendszerekből álló fenntartható civilizáció.
Ez a rendszer örök és egyetemes - és a szellemileg kellően fejlettek számára (újra) felfedezhető, a működése és a szükségessége pedig megérthető.
Az élet-univerzalizmus az a vallási és társadalmi világrendszer, amely a technikai civilizációban történő hosszú távú életben maradáshoz szükséges.
Ezen belül, az élet-univerzalizmus egy olyan célorientált szabályrendszer, világnézet, és életforma, amely összhangban van az Univerzum törvényeivel, és egyesíti magában a vallást és a társadalmi formát.
Az élet-univerzalizmus előnyben részesített társadalmi formája a körforgó rendszerű technikai civilizáció, és a közvetlen demokratikus társadalom.
Az élet-univerzalizmus alaptörvénye a lehető legnagyobb mértékben kiterjesztett legkisebb rossz elve, és a bűntelen, egészséges élet tisztelete, ahol, ha valami okból rangsorolni kell, előrébb állnak a fejlett szerveződésű, és a másokra nem ártalmas és nem élősködő fajok, csoportok, és egyedek, és amely elv által a különböző fejlettségi szinten álló életformák nem-egyenértékűsége is, megtapasztalható tényként, ki van mondva. Azonban a hangsúly az élet tiszteletén van: rangsorolni az élőlények között csak az életmegtartó módon nem feloldható konfliktus esetén szabad, és szükséges.
Ez azt jelenti, hogy a differenciálás az elért fejlettségi fok szerint történik, pl. egy madár életének értéke nem azonos az emberével, egy egysejtű élete nem azonos a madáréval.
Az élet-univerzalizmusban azért a bűntelen, más életeknek nem ártó élet tiszteletéről van szó, mert amíg a bűnt nem lehet elválasztani a bűnös élettől, addig a bűnös élet tisztelete ahhoz a paradoxonhoz vezetne, hogy tiszteljük a bűnt – és ez a gyakorlatban a kihalás felé vezető utat jelentené a bűntisztelők részéről.
Az élet-univerzalizmus materialista alapon álló logikai rendszer, amelyben Isten a feltételezett, valószínűleg létező, de nem bizonyított létezésű, legintelligensebb, az események felett a legnagyobb befolyással bíró élőlénye a Mindenségnek. Eképpen az élet-univerzalizmus egyesíti a materializmust, és az Istenben való hitet, logikai következtetések, és az ezekhez tartozó nagyobb valószínűség alapján.
Az élet-univerzalizmus legnagyobb, és végső célja az isteni szint elérése, és a vele való azonosulás az anyagi világban, a folyamatos fennmaradás, és szellemi és testi fejlődés által.
Ezen nagy cél elérése érdekében viszont a folyamatos fajfennmaradás elengedhetetlen. A fajkipusztulás nem engedhető meg, mert ez minden cél, és minden eddig elért eredmény lenullázását, és az adott faj sikertelenségét jelentené.
Az élet-univerzalizmus életmegtartó, problémafelismerő, és problémamegoldó kollektivista vallási és társadalmi rendszer – amennyire ez a mindenkori körülmények között lehetséges.
Az élet-univerzalizmusnak, mint életpárti, középutas világrendszernek, a részét képezi a tiltakozás az antidemokratikus, imperialista, kizsákmányoló, kártékony, életellenes érdekcsoportok (világ)uralma, és (világ)uralmi törekvései ellen, mert ezek az életet leginkább veszélyeztető, háborúhoz, és a faj kipusztulásához vezető, életellenes, halálutas törekvések, az egoizmus és a csoportérdek talaján.
Az élet-univerzalizmus az erő és a fegyverek forradalma és uralma helyett az életet megtartani akaró értelem forradalmát és uralmát jelenti.
Az élet-univerzalizmusban megtörténik a logikai levezetés az ős-októl az életig, az emberig, és Istenig –, ahol még nem elegendőek ehhez kizárásos alapon az ismeretek, ott a nagyobb valószínűség alapján. Levezetésre kerül, hogy miért kritikus időszak a harmadik évezred az emberi faj történetében, és hogy miért kell az embereknek áttérni a ragadozóelvű, erő-rangsorú, tág értelemben vett szociáldarwinizmusról (itt alkalmazott néven: pred) a valódi kollektivizmusra (koll) minél hamarabb – a hangyák és méhek feladat- és funkció-orientált, de hierarchia-mentes, és tökéletesen együttműködő társadalmához hasonló formára, ahol az „anarchia” nem az uralom nélküli rendetlenséget, káoszt és bűnözést jelenti, hanem valóban az uralom nélküli rendet, annak alapján, hogy mindenki már előre tudja, hogy mi a helyes, és mi a dolga, a betöltendő feladata. Ez a kollektivista alapú élet-univerzalizmusban elérendő állapotként benne van, és meg is valósul, amikor már össztársadalmi szinten megvan hozzá a szükséges magas fokú erkölcsi szint, és szellemi fejlettség. De mert csak abból lehet gazdálkodni, ami valóban van, a mindenkori tényleges társadalmi rendszer csak az aktuálisan elérhető erkölcsi és szellemi szint szerint lehetséges, mivel az attól jelentősen eltérő szintet igénylő idealista kísérletek a megfelelő, kellően azonos szinten álló szellemi és erkölcsi szintű résztvevők hiányában bukásra vannak ítélve. És bár az élet-univerzalizmus induló elvárt szintje eleve magas, viszont a szintet elérni és megtartani tudó személyek kiválogatásával a rendszer kicsiben életképes, és a szint megtartásával, illetve fokozásával és differenciálásával, növekedni is tud.
Az élet-univerzalista rendszer a társadalmi optimumra törekszik, és ezért például nem határozza meg eleve a termelőeszközök birtokviszonyait, mert ennek az optimuma helyzet- és cégfelépítés-függő – más egy családi vállalkozás, és más egy nagyüzem esete – és csak az éves és teljes vagyon egyénenkénti arányára vonatkozóan ad meg irányelveket, amelyek végül többségi szavazás által emelkedhetnek törvényerőre az adott közösségben, és társadalomban.


Az élet-univerzalista rendszer legfontosabb tulajdonságai:

1.) A helytől és időtől független, és a valóság minél nagyobb részét felölelő univerzális igazságokra alapozás: az élet-univerzalizmus az a vallási és társadalmi rendszer, amely a hibátlan logikát, és a világ valós és pontos leképezését tűzte ki célul, és amely elsősorban ezen a természettudományos úton haladva éri el a kitűzött céljait, lehetőleg minél kevésbé a tekintélyelvre, és emberek által történő, Istenre hivatkozó kinyilatkoztatásokra hagyatkozva;
2.) Életpártiság: az élet célja önmaga, és a további fejlődés; az elért, és elérhető legmagasabb szervezettségi fok fenntartása, és továbbfejlesztése, tökéletesítése;
3.) Áttérés a ragadozó életmódról a valódi kollektivizmusra, mert a technikai civilizációban a ragadozóeszmék a háborúkon (másként nevezve, társadalmi öngyilkosságokon) át végül a faj kipusztulásához vezetnek, és most már, történelmi mércével mérve, rövid időn belül;
4.) A valóságnak megfelelően látni a világot: átlátni a hazugságokon, megtévesztéseken, szemfényvesztéseken, manipulációkon: felismerni a tudatlanságot, és az életellenes, ártó, kártékony, kihasználó szándékot, és ezeket kivédeni, és ezekre életpárti, életmegtartó módon reagálni;
5.) Az élet szempontjából helyes értékorientáció, a lényeges és lényegtelen dolgok megkülönböztetésének képessége, és fontossági sorrend felállítása, az ismeretekben, a tanulásban, és a cselekvésben.Az élet-univerzalizmusról, bővebben


Az élet-univerzalista zászló, és a jelképek

 

A zászló

A zászló a legegyszerűbb formában az élet-univerzalizmus lényegét jeleníti meg: a félisteni szinten át az isteni szint elérését. A zászlón a kék kör a Földet jelképezi; körülötte a fehér szín pedig Istent.

A zászló méretei és színei

A kék kör a japán zászló piros körénél (amely piros kör a „szabványos” web-zászlón 193 x 193 pixel, 24,511 x 24,511 mm) sugárban (r) 5 pixellel, átmérőben (d) 10 pixellel nagyobb.
Mindkét (a japán és az élet-univ) zászló kerettel 451 x 302 pixel, (57,277 x 38,354 mm).
A zászló-szimbólum szélén körben, kívülről a téglalap belseje felé haladva, 3 pixel széles keret van.
(A japán zászló forrása: www.cia.gov)


   Az oldalak aránya 3:2, vagy, 4,5:3, vagy 5:3..
Pl. a zászló mérete lehet:
  4,5 x 3 m (180 in x 120 in),
  3 x 2 m (120 in x 80 in),
  1,5 x 1 m (60 in x 40 in),
  1,5 x 0,9 m (60 in x 36 in),
  90 x 60 cm (36 in x 24 in);
kézi zászló: 45 x 30 cm (18 in x 12 in);
asztali zászló: 15 x 10 cm (6 in x 4 in)

A zászlónál a választott világoskék szín a Föld két fő színének, a tengerek sötétkékjének, és a felhők fehérségének „átlaga”. Ez a világoskék szín („ENSZ-kék”) grafikusan megjelenítve RGB 54, 167, 233 (hexadecimálisan #36A7E9).
A fehér szín a szabályos tiszta fehér szín, RGB 255, 255, 255, (hexadecimálisan #FFFFFF).

Az ábrán a nemzeti és szervezeti zászlóknál általában használt három sztenderd kék szín (középen az „ENSZ-kék”-kel), valamint a zászlót körbevevő szürke keret látható nagyítva:


Jelkép, szimbólum, embléma, banner (szalagcím)

A banner jobb oldalán a Föld található, a bal oldalon a fehér kör Istent jelképezi, a szivárványszín-sáv pedig a megteendő utat.

A banner méretaránya 2:1 (megegyezik az angol zászlóéval).
A szlogen: Az életbarát világrendszer - minden, ami fontos
 

A „csőrös” bannernél a színskála a szivárvány színei, illetve a prizmával felbontott fény színskálája szerinti, azzal a különbséggel, hogy itt a lila (ultraibolya) szín után a fehér következik.
A természetben viszont nincs fehér és fekete szín. A fehér „szín” az emberi szem által érzékelhető színek összessége, a fekete „szín” pedig a fény hiánya, illetve a tökéletes fényelnyelés esete.

 
 
(A felhasznált kép forrása: HubbleSite)

Mindez felvetne néhány ellentmondást a helyzet tökéletes leképezését illetően: viszont a helyzet az, hogy az embereket és a mentalitásukat színekkel korrekten ábrázolni ilyen formában nem lehet: tehát az alkalmazott ábra csak szimbólumként funkcionál; ebben az esetben nem egy tudományos érvényű megállapításról, és nem is ilyen szintű kategorizálásról van szó.


Szimbólumok a növény- és állatvilágból

Az élet-univerzalista szimbólumok a növényvilágból a diófa, a pálmafa, és a lótusz.
A diófa hosszú életű fa, amelynek csonthéjas termését nem tudják károsítani a kártevők – ellenben a puha gyümölcsök egy része, vagy akár az egésze is, áldozatul esik nekik. A diófa viszont a 100%-os épségre törekszik, és önvédelemből kiváló.
Élet-univerzalista nézet szerint, ahol nem érdemes diófát ültetni, ott nem érdemes letelepedni, vagy ott maradni sem. Bár nem ez a dolgok minden mércéje, de ez az egyik.
A pálmafa azért élet-univ szimbólum, mert szilárd alapokkal, mély gyökerekkel rendelkező, erős, és nagy fa, de a törzse mégis hajlékony és rugalmas, és nem törik el a természetben előforduló legnagyobb erőhatásoknak kitéve sem, és ezen tulajdonságai alapján életrevalóságból kiváló;
a lótusz pedig azért, mert a magja néha akár több ezer év eltelte után is csírázóképes marad.

Az állatvilágból jelkép az erdei cickány – a nagytestű dinoszauruszokat túlélő egyszerű, de nagyszerű kistermetű emlős;
az elefánt, amely nagytestű intelligens növényevő, és az állatvilágban lényegében ellenfél nélküli;
a teve, a zord (forróégövi) természeti körülmények növényevő nagy túlélője;
a vízi világban pedig a bálna, amely nagy testű, és a vízi világban lényegében ellenfél nélküli békés planktonevő;
valamint a kollektivista életformában élő rovarok közül a méhek: szorgalmasak, a rendszerük az adott körülmények között optimálisnak tekinthető – nem élősködők, nem ragadozók, és nem is agresszívek, amig nem bosszantják fel őket.

Ezek a növények és állatok olyan életformát valósítanak meg, amelyek az élet-univerzalista filozófiához közel állnak.
Természetesen itt nem annak a kifejezéséről van szó, hogy a többi fajnak nincs is létjogosultsága, vagy hogy az említett néhány fajra kellene szűkíteni a biodiverzitást – hanem arról, hogy egyrészt ezek a növény- és állatfajok állnak az élet-univ világnézethez és életformához a legközelebb; másrészt pedig, a félisteni életforma valóban a biodiverzitás némi beszűkülését jelenti, szükségszerűen, és elkerülhetetlenül, hiszen nem jellemezheti teljes egészében mindaz, ami az állatvilághoz tartozik, és ami már az embervilágban is bűnnek és hibának minősül – különös tekintettel a pusztításra, az élősködésre, a ragadozásra…Az élet-univerzalizmus helye a politikai palettán

Az élet-univerzalizmus politikai erőként a centrumot, a középvonalat, és az élet tengelyében maradást jelenti. Tehát az élet-univerzalizmus nem baloldali, és nem jobboldali eszme, hanem az élet tengelye, az arany középút.
Ez természetesen létszámproblémát jelent akkor, ha egy ország lakossága már meghasonlott, és politikailag két részre szakadt, ahol a lakosság egyik fele a bal oldali lövészárokban, a másik fele pedig a jobb oldali lövészárokban van.
Az ilyen állapotból sokak számára az is következik, hogy akik középen vannak, azok csak egy kis csoport, és ebből következik az is, hogy kis létszámú pártra nem érdemes szavazni, mert abból úgysem lesz vezető erő.
Más meggondolás szerint viszont csak rájuk érdemes szavazni, mert csak akkor lesznek valóban a helyükön a dolgok, ha belőlük lesz a vezető erő…
Két fontos tényezőt érdemes itt figyelembe venni:
a) hogy mikor szűnik meg az ellenségeskedés;
b) és hogy melyik csoport milyen életelveket vall.

 
 
• • • • • • • • • • • 
| | | élet-univ | | |
 • • • • • • • • • • •
 baloldali lövészárok
élet-univerzalizmus
jobboldali lövészárok 

Mindehhez hozzáteszem, hogy az élet-univerzalizmus nem egy szimpla politikai párt, ahol azon folyik a verseny, hogy ki tudja nagyobb – és esetleg be nem váltott – ígéretekkel ügyesebben magához csalogatni a szavazókat, és hogy ki tudja őket jobban megvenni-megvesztegetni a befizetett adókból… Vagy a még egyszerűbb változatnál, monopolista államkapitalistaként jobban elnyomni őket.
Lévén az élet-univerzalizmus világnézet és életforma; ennek az élet-univerzalista párt csak egy megnyilvánulási formája – a vallás után, ha már megvan hozzá a tagság, és megvan hozzá az a többség, akik megértik, hogy miért az élet-univ rendszer a legjobb a választékból.

A politikai palettán a saját elhelyezkedését mindenki letesztelheti az angol nyelvű www.politicalcompass.org veboldalon: azt, hogy mennyire autoriter (tekintélyelvű) – liberális (szabadelvű), illetve hogy mennyire baloldali (kommunista) vagy jobboldali (kapitalista, neoliberális).

www.politicalcompass.org

Ha a teszt eredménye a körön belül van, vagy a körön, akkor a teszt kitöltőjének elég jó eséllyel meg fog felelni az élet-univerzalizmus világnézetként, és követendő életelvként - bár ez a teszt csak egészen nagyvonalú támpontot ad erre vonatkozóan – és igen nagy a valószínűsége, hogy Mahatma Gandhi sem töltötte ki ezt a tesztet :-) tehát csak feltételezésről van szó, hogy ha kitöltötte volna, akkor ott lenne a helye, ahol a teszt megalkotói szerint van – még azzal a „meglepetésként ható” megállapítással együtt is, hogy középen állóként is lehet valaki határozott és következetes, és mint ilyen, radikális, azaz gyökeres változást akaró valamely dolgokban, de nem szélsőséges.


Folyt. köv.


Ungvári Béla