>> Ha van időd, nézd meg ezeket a videókat és olvasd el a cikkeket <<
 
Az aláírásgyűjtés 2015 október 6-ig tart. Írd alá most!
A jún. 10-i szavazást Martin Schulz EP-elnök ismeretlen időpontra elhalasztotta…
Európa: már több mint 2 millió 500 ezer aláírás
Németország: már több mint 1 millió 190 ezer aláírás
Magyarország: már több mint 19 ezer aláírás
              
A TTIP és a CETA ellen! (Transzatlanti szabadkereskedelmi egyezmény)
Aláírás gomb - Signature button

              
 
Főoldal: Stop TTIP and CETA, Take Action, angol, német és francia nyelven  Aláírások száma tagállamok szerint; Magyarország: 15750 aláíró = 100%, 158 fő = 1% növekedés - Signatures by member states
 
 Megvan a 100% (2015. 07. 08. 9:37 és 9:38 között) 
 
Grafikák és képek
TTIP freetrade - TTIP szabadkereskedelmi polip

TTIP trójai faló Európa várfala előtt

Egy valódi trójai faló

Mérlegen az egyensúlytalanság, a kevés nagytőkés többet nyom a latban, mint a sok kisember

Marionett - bábu vagy, valaki irányít

Stop TAFTA, TTIP és vállalatokrácia

 

Aláírás gomb - Signature button

  
 
 
Life-universalism, Normal World Program and Normal Country Program

Magyarul alább – Hungarian below

It is in experimental mode until December 31, 2014. locally, and mainly dealing with the writing of the 1.0 versions.

These are the elements of an integrated system:
The religious and worldview base is the Life-universalism.
The politics built on this is the Normal World Program, and its subvariation is the Normal Country Program.
The part of all these are the operational regulations (2 or 3 pieces).
The method of the realization: Church, self-study, school, and at least one experimental workshop where the theory and the principles which are seem to be good are tried in small scale in the practice, and if one is successful then it can be widespread.

The underlying principles (doctrines, fundamental theorems) of Life-universalism:
1. The greatest and best aim to be achieved is to reach the Divine level from human level via semi-divine level. If God - the Universe's most advanced creature that meets the criteria of the Divine level – is exists, then happy coexistence with God, and if God would not exists then to fulfill His or Her place when the Divine level is reached.
2. Human race (Mankind) survival as a fundamental necessity in order to achieve the greatest aim (goal).
3. Converting (shift) from predatory, parasite forms of life to non-exploitative, non double standards, fair (equitable), cooperative, mutually beneficial forms of life, which is the condition of long-term survival in the technical civilization.

 

Final, no more variant, this is the first 5 projects:
1. Not to die out; to have the right amount and quality of population in large scale;
2. Good Hungarians go to North, and not go into (civil) war (it has historical antecedents here from the first civil war which was more than thousand years ago);
Tampere.zip (140 MB) 245 photos
Tampere2.zip (202 MB) 336 photos
3. New religious and social system;
4. Political science;
5. Economics science;
and the rest.


(Sorry for my bad English, I hope this is still understandable.)

 
 
Older things (in Hungarian)
 
   
 
Contact Copyright Kapcsolat

 
Élet-univerzalizmus, normális világ program, normális ország program

2014. december 31-ig kísérleti módban, helyben, és főleg az 1.0 változatok megírásával foglalkozva.

Ezek egy egységes rendszer elemei:
A vallási és világnézeti alap az Élet-univerzalizmus.
Az erre épülő politika a normális világ program; ennek az alváltozata a normális ország program.
Mindezek részei a működési szabályzatok (2 vagy 3 db).
A megvalósítás módja: egyház, önképzőkör, iskola, és legalább egy kísérleti műhely, ahol a jónak látszó elmélet és az elvek kicsiben ki vannak próbálva a gyakorlatban, és ha beválnak, akkor kerülhetnek szélesebb körbe.

Az élet-univerzalizmus alaptételei:
1. A legnagyobb és legjobb elérendő cél az emberi szintről a félisteni szinten át az isteni szint elérése. Ha Isten – az Univerzum legfejlettebb élőlénye, aki az isteni szint kritériumait teljesíti – létezik, akkor boldog együttélés Istennel; ha pedig Isten nem létezne, akkor az isteni szint elérésekor a helyének betöltése.
2. Fajfennmaradás, mint alapvető szükségesség a legnagyobb cél eléréséhez.
3. Áttérés a ragadozó, élősködő életformáról a nem kizsákmányoló, nem kettősmércés, igazságos, együttműködő, kölcsönösen előnyös életformára, ami a technikai civilizációban való hosszú távú életben maradás feltétele.


Ez a végső, nincs több változat, ez az első 5 projekt:
1. Ne halj ki; legyen meg a helyes létszámú és minőségű népesség nagy méretben;
2. A jó magyarok menjenek északra, és ne menjenek bele a (polgár)háborúba (ennek vannak történelmi előzményei az első polgárháborútól kezdve, ami több mint ezer éve volt);
Tampere.zip (140 MB) 245 kép
Tampere2.zip (202 MB) 336 kép
3. Új vallási és társadalmi rendszer;
4. Politikatudomány;
5. Gazdaságtan;
és a többi.

Ukrajnai háború - Békét Ukrajnának!

Hogyan működik a világ? OP magyar

 
 
Régebbi dolgok
 
   
 
Contact Copyright Kapcsolat